Site announcements

Picture of Admin User
Chọn học như thế nào cho hiệu quả với Sinh viên chuyên ngành Mạng máy tính
by Admin User - Friday, 10 November 2017, 10:09 AM
 

Việc lựa chọn cho mình chuyên ngành học để theo đuổi cả cuộc đời quả là bài toán khó khăn với đa số các bạn sinh viên. Bên cạnh sự lựa chọn theo sở thích, nhiều bạn lựa chọn theo cảm tính, theo xu hướng của bạn bè, hay đơn giản vì nghe đâu chuyên ngành này học dễ qua hơn so với chuyên ngành khác....

Read the rest of this topic
(919 words)
 
Picture of Admin User
HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẠNG
by Admin User - Thursday, 9 November 2017, 12:20 PM
 

HỆ THỐNG GIÁM SÁT MẠNG – Chìa khóa quản trị cần nắm rõ - Đối với Sinh viên ngành Mạng Máy Tính & Người quản trị hệ thống

Khi một hệ thống mạng được triển khai và đưa vào vận hành, vấn đề giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống có vai trò quan trọng. Các bất thường liên quan đến thiết bị, dịch vụ, ...

Read the rest of this topic
(791 words)
 
Picture of Admin User
NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRONG LĨNH ĐÀO TẠO NÓI CHUNG VÀ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NEWSTAR NÓI RIÊNG
by Admin User - Thursday, 9 November 2017, 12:16 PM
 

Sự phát triển của Công nghệ thông tin trong những năm gần đây đã làm ảnh hưởng rất mạnh mẽ trọng mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong hoạt động đào tạo cũng có nhiều thay đổi lớn trong thời kỳ công nghệ số hiện nay như:

Thay đổi cách thức học: Công nghệ thông tin góp phần quan trọ...

Read the rest of this topic
(439 words)