Các lớp trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Lớp lập trình Android cho học viên tiền du học.